Tot
€10

korting*

Hoe we als Lazeroms onze ecologische voetafdruk verminderen

In een tijd waarin milieubewustzijn steeds belangrijker wordt, zetten wij als Lazeroms ons actief in voor het verminderen van onze ecologische voetafdruk. In dit artikel willen we onze milieuvriendelijke werking belichten, met speciale aandacht voor onze samenwerking met Aquafin voor het zuiveren van afvalwater in de regio Mechelen, en onze investering in een nieuw wagenpark met Euro 6-motoren.

Lazeroms en Aquafin: samenwerken voor een schoner milieu

Wij hebben een belangrijke samenwerking met Aquafin, een toonaangevend bedrijf op het gebied van waterzuivering in België. Door middel van deze samenwerking dragen wij bij aan de zuivering van afvalwater in de regio Mechelen. Aquafin staat bekend om zijn geavanceerde zuiveringsinstallaties en expertise op het gebied van waterbeheer. Samen met Aquafin helpen wij op een effectieve en efficiënte manier afvalwater te zuiveren, om zo de waterkwaliteit te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen.

Investering in een nieuw wagenpark: Euro 6-motoren voor schone mobiliteit

Naast onze samenwerking met Aquafin hebben wij geïnvesteerd in een geheel nieuw wagenpark, dat is uitgerust met Euro 6-motoren. Euro 6 is een Europese emissienorm die strenge limieten oplegt aan de uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen. Met deze investering tonen wij onze toewijding aan schone mobiliteit en het verminderen van de milieu-impact van onze transportactiviteiten.

De voordelen van Euro 6-motoren zijn aanzienlijk. Ze produceren minder uitlaatgassen, zoals stikstofoxiden (NOx) en fijnstof, die schadelijk zijn voor de luchtkwaliteit en de volksgezondheid. Het gebruik van Euro 6-motoren draagt bij aan het verminderen van de luchtvervuiling en helpt zo onze koolstofvoetafdruk te verkleinen.

Toekomstige duurzame initiatieven

Wij beseffen dat het waarborgen van een duurzame toekomst een voortdurend proces is. Daarom blijven wij naast onze huidige initiatieven streven naar verdere verbeteringen op het gebied van milieuvriendelijkheid. Enkele toekomstige duurzame initiatieven waar wij aan werken, zijn onder andere:

  • Implementatie van energie-efficiënte technologieën in onze faciliteiten.
  • Onderzoek naar alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energie of windenergie, om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.
  • Bevordering van recyclage en afvalvermindering binnen ons bedrijf.
  • Op de volledige oppervlakte van dak van de stelplaatsen worden zonnepanelen geïnstalleerd.

Lazeroms bouwt mee aan een duurzame toekomst

Bij Lazeroms zetten wij ons in voor een milieuvriendelijke werking en een duurzame toekomst. Door samen te werken met Aquafin dragen wij bij aan de zuivering van afvalwater in de regio Mechelen, terwijl onze investering in een nieuw wagenpark met Euro 6-motoren de milieu-impact van ons transport vermindert. Deze initiatieven getuigen van onze voortdurende inzet voor duurzaamheid en maken ons een voorbeeld voor andere bedrijven die ook willen bijdragen aan een schonere en groenere wereld.

Bellen Maak een afspraak