Ruimen van
vetputten/vetafscheiders

Een vetput of vetafscheider, wordt grotendeels gebruikt in de horeca.

Grootkeukens, restaurants, slagerijen, visverwerking, rust-en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, …

De reden dat deze zaken een vetafscheider moeten hebben is omdat er veel plantaardige en dierlijke  vetten en oliën in het afvalwater  terechtkomen. Om te voorkomen dat deze rechtstreeks in de riolering terechtkomen, wordt er een vetput of vetafscheider tussengeplaatst.

Om problemen te voorkomen in uw leidingen (opstopping door het aanslibben van de buis met vet), kan u best een beroep doen op onze firma.

Ruimdienst Lazeroms is onder andere gespecialiseerd in het ruimen en reinigen van uw vetput.

De vetafscheider wordt geledigd en volledig uitgespoten met hoge druk, alsook worden de inkomende en uitgaande leidingen gereinigd.

Na het ledigen wordt het vet afgevoerd naar een erkende verwerkingsfirma waarna u een attest toegestuurd krijgt van verwerking.

Lazeroms zorgt ook voor onderhoudscontracten.

Onze blog

Op deze blog delen wij tips en weetjes, die u kunnen helpen bij het oplossen van kleine problemen, of het onderhouden van uw leidingen. Neem deze tips zeker ter harte, want voorkomen is uiteraard steeds beter dan herstellen. Veel leesplezier!

Bellen Maak een afspraak