Septische put ledigen

Bij problemen met uw toilet is ruimen een mogelijke oplossing.

  • Bij problemen met uw toilet is dit de eerste oplossing.
  • Als uw put overloopt via het deksel
  • Bij geurhinder
  • Voor herstelling

Na de ruiming krijgt u van onze chauffeur ook een ruimingsattest als bewijs voor het reinigen van uw septische put. Dit moet door elke erkende ruimer afgegeven worden aan de klant. Hiermee krijgt u de bevestiging dat het afval wel degelijk naar een RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI) van Aquafin wordt afgevoerd voor verwerking.

Menu
Bellen Maak een afspraak